Archives

Categories

Како да ја користите страницата?

7.809

Реагирај! е иницијатива против насилството кое им се случува на жените и девојките на јавните места во Скопје. Прочитајте повеќе за иницијативата Реагирај!. Иако користењето на страницата е доста инитиутивно, сепак може да постојат одредени нејаснотии. Во текстот кој следува, Read more ›